18 listopada 2022 odbyła się polsko - niemiecka konferencja pt. „Promocja i Turystyka – szansą Wyspy Uznam” - Świnoujście - Wyspy możliwości
Swinoujscie, Poland
21 listopada 2022

18 listopada 2022 odbyła się polsko – niemiecka konferencja pt. „Promocja i Turystyka – szansą Wyspy Uznam”

W październiku 2022 roku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ogłosiło ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach Programu Interreg VA. Nabór dotyczył realizacji projektów „regularnych” Funduszu Małych Projektów (FMP) oraz projektów w ramach Naboru Specjalnego COVID-19.

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwienie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych oraz aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia pomiędzy partnerami, co stanowi podstawę dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Działania w projektach należy planować tak, by przyczyniały się do pokonywania barier mentalnych, językowych i społeczno – kulturowych, umożliwiając tym samym wykorzystanie transgranicznego potencjału do wspólnego rozwoju gospodarczo – społecznego obszaru wsparcia. Program w szczególności wspiera małe przedsięwzięcia służące kooperacji w zakresie między innymi kultury, integracji społecznej czy turystyki.

Celem projektu „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” przygotowanego przez Gminę Miasto Świnoujście w partnerstwie z Gminą Heringsdorf, dofinansowanego ze środków InterregVA jest wzmocnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami współpracującymi już od 15 lat. To właśnie jubileusz tej współpracy, przypadający w listopadzie tego roku oraz jubileusz 15 lat od wejścia Polski do strefy Schengen były impulsem do złożenia wniosku do Euroregionu Pomerania. Partnerstwo to wspólne inicjatywy kulturalne łączące społeczności po obu stronach granicy, ale to również ważne rozmowy o przyszłości turystyki na Wyspie Uznam.

Jednym z elementów projektu była organizacja polsko – niemieckiej Konferencji  pt: „Promocja i Turystyka – szansą Wyspy Uznam” połączonej z obchodami jubileuszu 15-lecia współpracy Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Heringsdorf, która odbyła się 18 listopada 2022 roku w Świnoujściu, w Hotelu Radisson Blu Resort.

Uroczystością poprzedzającą obrady konferencji była ceremonia symbolicznego podniesienia szlabanu na przejściu granicznym, upamiętniająca dołączenie w roku 2007 Polski do strefy Schengen. Burmistrz Gminy Heringsdorf Laura Isabelle Marisken i Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz dla uczczenia tej ważnej dla obu państw rocznicy i tym samym zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych, dokonali wzruszającego, symbolicznego podniesienia szlabanu granicznego.

W uroczystości udział wziął również Klaus Kottwittenborg, który 15 lat temu, jako burmistrz Heringsdorfu, podpisał umowę o współpracy ze Świnoujściem a także uczestniczył w wydarzeniach potwierdzających naszą obecność w Europie.

Jednym z bloków tematycznych konferencji była współpraca samorządów Świnoujścia i Gminy Heringsdorf oraz korzyści jakie z tej współpracy płyną dla obu stron. Prezydent Janusz Żmurkiewicz wraz z Burmistrz Laurą Isabelle Marisken przywitali wszystkich gości zaangażowanych w tematykę współpracy transgranicznej, doceniając jednocześnie bardzo tę współpracę. Współpracę, która nauczyła obie strony rozwiązywać wspólne problemy – dzięki czemu dziś jeszcze mocniej można planować wspólną przyszłość, wypełniając ją między innymi założeniami polityki Unii Europejskiej.

W bloku poświęconym wspólnie realizowanym projektom jako prelegenci głos zabrali: Barbara Michalska i Paweł Sujka, Zastępcy Prezydenta Miasta Świnoujście; Peter Heise, były Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Niemieckich Euroregionu Pomerania; Anna Prejzner, Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Świnoujście; Matthias Franke – Dyrektor zarządzający SWUP spółka z o.o.

Drugą część konferencji rozpoczął panel dyskusyjny „Wyzwania współczesnej turystyki”, do którego, w roli prelegentów, zaproszeni zostali: Damian Greś, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście, Paweł Bartnik, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Andrea Grondwald, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Niemieckich Euroregionu Pomerania, Thomas Heilmann, Dyrektor Kurortu Cesarskie Kąpieliska Wyspy Uznam, Michael Steuer, Dyrektor zarządzający Uznamskiego Związku Turystycznego spółka z o.o

Spotkanie poprowadził, jako moderator, Piotr Piwowarczyk, Prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie dyskusji o turystyce – czyli dominującej na wyspie gospodarce turystycznej poruszono ważne kwestie dla przyszłości turystyki wspólnej wyspy.

Dyskusja rozpoczęła się od jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Świnoujścia – budowy i  otwarcia tunelu pod cieśniną Świną. Świnoujście czekało na takie rozwiązanie komunikacyjne od lat 30-tych XX wieku, kiedy po raz pierwszy zaczęto prace projektowe. Poruszona została również kwestia nowej perspektywy finansowania i środków jakimi będzie dysponował Euroregion Pomerania. Nie zabrakło również pytań dotyczących wspólnej promocji turystyki Wyspy Uznam oraz innych aspektów wzajemnej współpracy.

Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Herinsdorf zakłada realizację współpracy w następujących priorytetowych obszarach: planowanie przestrzenne
i planowanie rozwoju, komunikacja, turystyka, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport, administracja samorządowa i służby terenowe. Partnerzy zadeklarowali w niej między innymi, że będą wzajemnie występować i nawzajem wspierać się w celu pozyskania dostępnych środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć w powyżej wymienionych obszarach wsparcia.

Biorąc pod uwagę deklarację Pawła Bartnika, Dyrektora Euroregionu Pomerania mówiącego podczas konferencji o dużej alokacji środków do wykorzystania na współpracę transgraniczną w kolejnej perspektywie należy życzyć jubilatom kolejnych lat wspólnego działania na rzecz  dobrych relacji polsko-niemieckich i tworzenia wspólnoty wartości z nadzieją, że współpraca ta będzie inspirująca także dla kolejnych pokoleń współpracujących ponad granicami.

 

Projekt „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Funduszy Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”