Świnoujscie - Świnoujście

Vaše ostrovy možností - Svinoústí je město jiné než všechny ostatní

Nejširší pláž v Polsku - to znamená prostor, svobodu a bezpečnost pro vás a vaše blízké

Moderní mezinárodní lázně u Baltského moře.

3/3
Swinoujscie, Poland

Atrakce Świnoujścia

Prohlídka
Pro děti
Pro aktivní
Příroda
Pro seniora
Baterie Göben
Přímořská čtvrť
Přeshraniční promenáda
Solanková gradovna
ul. Hołdu Pruskiego
Kostel Nejsvatější Panny Marie Hvězdy Moře „Stella Maris”
Památník letců RAF
Kostel Neposkvrněného početí nejsvatější Panny Marie
Vlnolamy
Rozhledna
Stará radnice – Muzeum mořského rybolovu
Koncertní mušle
Promenáda
Amfiteátr
Stawa Młyny
Západní pevnost
Andělova pevnost
Pevnost Gerharda
Maják
Jachtařský přístav
Podzemní město na ostrově Volyň
Świnoujście Express
Jezdectví
Aquapark
Lanový park
Přírodovědní park
Hřiště na ul. Malczewskiego
Chopinův park
Lázeňský park
Minigolf 3D
Pláž
Pumptrack
Běžecké trasy
Přístav pro kajaky v Karsiboře
Výletní loď plavby
Kanoistika
Cyklistika/Kola
Vodní sporty
Plachtění
Pěší výlety
Potápění
Chytání ryb
Pumptrack
Přístav Łunowo
Přírodní rezervace Karsiborska Kępa
Delta Sviny
Přírodní rezervace Karsiborské kapradí
Volýňský národní park
Lázně
Přístav pro kajaky v Karsiboře
Pěší výlety
Přímořská čtvrť
Přeshraniční promenáda
Solanková gradovna
Lázeňský park
Amfiteátr
Chytání ryb
Pláž

Baterie Göben

předchozí
další

Baterie „Göben”, nazývaná „Zvon” – velitelská věž, betonový bunkr asi 20 m vysoký, postavený v třicátých létech 20. století.

Postavena na osamělé duně, původně s dálkoměrem umístěným ve výšce 30 m n.m. s odstupem 12 m. Vzhledem připomíná maják. Po renovaci objekt slouží jako pozorovatelna Nadlesnictví Międzyzdroje. Prohlídka je možná po domluvě se zaměstnancem nadlesnictví.

Ostrov Volyň

Více informací na: https://miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl/witamy/-/journal_content/56/34493/38103

Přímořská čtvrť

předchozí
další

Památní objekty v přímořské čtvrti, ze zlomku 19. a 20. století, jsou postupně renovovány. Sídlí v nich hotely, penzióny, lázeňské objekty. Významná část z nich z reprezentuje styl tzv. lázeňské architektury, který charakterizují průsvitné balkony a verandy, věžičky.

Tento jedinečný styl se vytvořil na ostrově Uznojem (Uznam) na zlomku století. Královské a císařské rody tady našly prázdninový ráj. Vily, penzióny, hotely a zahrady, které tehdy vznikaly, měly dokazovat společenské postavení jejich majitelů. Příklady této architektury můžete také najít v nedalekých císařských lázních nacházejících se na německé straně ostrova Uznojem.

Nový vzhled získala budova, která byla částí někdejšího Lázeňského domu (Dom Zdrojowy), kde se dnes nachází obchody, kavárny a restaurace.

Na místě provizorních budov u vchodu na pláž vznikají estetické pavilony s obchody a službami. Některé navazují stylem na lázeňskou architekturu, ale jsou tady také příklady jednoduchých, moderních architektonických řešení. Nádvoří budov jsou určeny na zahrádky pro kavárny a restaurace, na nejvyšších patrech se zas nachází vyhlídkové terasy.

Přeshraniční promenáda

předchozí
další

Nejspektakulárnější příklad turistické infrastruktury je nejdelší v Evropě přímořská, přeshraniční promenáda (12,5 km), která prochází zelenými plochami Svinoústí a Ahlbecku, Heringsdrofu a Bansinu, na spoustě míst s výhledem na moře.

Zajímavostí je to, že tato trasa vede hraničním pásem, který byl ještě nedávno úplně nedostupný a rozděloval ostrov Uznojem (Uznam) na dvě části – polskou a německou.

Hraniční průchod je vybaven odpočívkou a vyhlídkou, celá trasa je osvětlena díky energii pocházející z impozantních slunečních baterii, které stojí ve hraničním pásu. Byl tak vytvořena bezpečná a pohodlná stezka pro chodce i cyklisty. Cykloturistika, která je hlavní formou trávení volného času na ostrově, získala díky této investici nové úseky, které především spojují stezky německé a polské.

Solanková gradovna

předchozí
další

Postavené v roce 2020 dřevěné konstrukce, každá: 4 m vysoká, 1,5 m široká a 10,5 m dlouhá, jsou vyplněné otýpkami větviček trnky obecné, na které shora stéká solanka z nedalekého vrtu „Teresa”, a když se rozbíjí o jednotlivé větvičky, tvoří aerosol.

Nejintenzivnější odpařování je v den slunečný a větrný. Kolem gradovny se tvoří mikroklima, které vytváří přírodní, léčivé inhalátorium – ve vzduchu se vznáší solní mlha, díky 4,4 % koncentraci minerálů, plná jodidu, brómidu, hořčíku, vápníku, draslíku, železa a sodíku, což má rozsáhlé terapeutické účinky.

Pobyt v blízkosti gradovny pomáhá lidem trpícím arteriální hypertenzí, nemocemi dýchací soustavy, nemocemi štítné žlázy, záněty nosních dutin, vegetativní neurózou a stavy obecné únavy. Pobývání v blízkosti gradovny se doporučuje i zdravým. Dýchání vzduchem nasyceném minerály totiž posiluje odolnost a chrání před nemocemi.

Promenáda, vchod od ulice Małachowskiego

ul. Hołdu Pruskiego

předchozí
další

Jedna z nejkratších ulic ve městě se zachovalými předválečnými domy.

Soubor činžových domů tvoří přes deset budov s bohatou architekturou, které každého uchvátí. Budovy vznikly na začátku 20. století. Architekt zůstává neznámý, ale je na první pohled zřejmé, že byl to člověk velice nadaný. Každý dům je zdobený četnými detaily, což tvoří pocit neobvyklosti.

Na předních průčelích můžeme obdivovat balkony a okenní otvory zdobené četnými ornamenty s rostlinnými motivy, navazujícími často k secesnímu stylu, hodně se také objevují zdobení formou reliéfu. Každý činžový dům má nějaký charakteristický prvek, díky kterému každý je výjimečný.

Příkladem může být věžička v průčelí, završena lomenou stanovou střechou. Činžové domy při ulici Hołdu Pruskiego prezentují podobný styl. Nachází se na obou stranách dlážděné uličky, co ještě posiluje pocit velkého architektonického umění. Krásné a historické budovy, večer osvětlené, vypadají prostě pohádkově.

Kostel Nejsvatější Panny Marie Hvězdy Moře „Stella Maris”

předchozí
další

Neogotický kostel postaven v létech 1895–96 pro tehdy četné sezónní zaměstnance.

W okolí kostela se také nachází historická budova fáry. Do budovy je včleněna třípodlažní věž se dvěma štíty a stanovou střechou.

Pozornost si také zaslouží mozaika umístěna nad vchodem – Panna Marie s Ježíškem v pramici řízené dvěma anděly a nápis: AVE MARIS STELLA. Uvnitř se nachází vitráže s velkou uměleckou hodnotou. V roce 1903 byly v kostele nainstalovány varhany s osmi hlasy ze štětínské pracovny Grüneberga.

ul. Piastowska

Více informací na: https://kuria.pl/wspolnoty/koscioly/Swinoujscie-Kosciol-parafialny-pw-NMP-Gwiazdy-Morza_794

Památník letců RAF

předchozí
další

Symbolický hrob sedmi britských letců z Lancastera M.I, z legendární 617.

letky RAF „Dambusters”, sestřelené 16. dubna 1945, během bombardování bitevné lodi „Lützow”, která kotvila poblíž dnešního přívozu. Pomník byl postaven ze zbytků letadla Lancaster.

Ostrov Karsibór

Kostel Neposkvrněného početí nejsvatější Panny Marie

předchozí
další

Nejstarší svatyně ve Svinoústí je kostel Neposkvrněného početí nejsvatější Panny Marie, ve své původní podobě byl kostel postaven už ve středověku.

Byl vcelku přestavěn v roce 1826, a tehdy přišel ke svému současnému tvaru. Plány modifikací byly vypracovány v pracovně známého berlínského architekta Carla Schinkela, autora četných budov známých na Pomořansku. V rámci prací byla mj. vystavěna existující dodnes věžička, krov a střešní krytina. Uvnitř se dochovala spousta prvků ze staré výbavy, mj. pozdně gotický hlavní oltář s figurou Piety, barokní kazatelna, a také hudební empora s varhany, pod krovem visí model lodě jménem „Kolumbia”, vyhotoven v roce 1909, podle vzoru z roku 1668. Je to karavela délky 1 m, darovaná prý jako votum bretaňským námořníkem, zachráněným během bouřky ve Štětinském zálivu. Kostel stojí v malebném okolí na ostrově Karsibór, na místě historického brodu Svinou.
Možnost prohlídky v době 1.04 – 31.10 po telefonické domluvě 693 632 796.

Ostrov Karsibór, ul. 1 Maja

Více informací na: https:// kuria.pl/wspolnoty/koscioly/Karsibor-Kosciol-filialny-pw-Niepokalanego-Poczecia-NMP_797

Vlnolamy

předchozí
další

Západní vlnolam – 350 m dlouhý, postaven v létech 1818–1823, hlavně z otesaného kamene. Na jeho konci stojí slavný „Větrný mlýn”. Centrální vlnolam – 1400 m dlouhý, postaven v létech 1818–1823.

Během výstavby byly umístěny dvě kamenné tabule. První měla připomínat o návštěvě pruského krále Viléma III v roce 1820, druhá slavit ukončení prací a vyjmenovávat stavitelé vlnolamu. Budova se nachází na pravé straně města na ostrově Volyň (Wolin) u ústí Sviny.

Oba vlnolamy, západní a centrální, jsou největší kamenné hydrotechnické konstrukce v Evropě. Navrhovatelem a stavitelem byl inženýr J. Günter. Jejich úkolem je chránit vchod do přístavu před silnou, ničivou bouřkovou vlnou a chránění lodí manévrujících během vplouvání do přístavu. Mají ještě jednu, velmi důležitou roli – samoprohlubování se vstupní dráhy a odhazování produktů eroze od vstupu do přístavu.

Východní vlnolam – v létech 2013–2014 na ostrově Volyň byl postaven chránící vlnolam pro Gazoport. Je to nejdelší vlnolam v Evropě. Je 2 974,30 metrů dlouhý, z toho 1 400 metrů směrem do moře.

Rozhledna

předchozí
další

Věž postaveného v roce 1905 evangelického kostela Martina Luthera – jediná část budovy, která se dochovala dodnes.

Po válce byl kostel zdevastován, v roce 1962 se rozhodlo o jeho zbourání. Rozhledna byla ale ponechána, protože se zjistilo, že je uvedena na mapách jako navigační bod. Uvnitř se nachází dvoupodlažní kavárna. Na vyhlídkovou terasu, ze které se můžete kochat překrásnou panoramou města, vede 222 schodů.

ul. Piłsudskiego/ Paderewskiego

Stará radnice – Muzeum mořského rybolovu

předchozí
další

Muzeum mořského rybolovu se nachází v nejstarší budově v městě. Výstava má tři části:

V přírodopisném oddělení se prezentuje fauna z oblasti polského pobřeží, studených arktických vod a oblasti teplých moří, expozici doplňuje unikátní výstava jantarů – přírodních a šperků.

V mořském oddělení si můžete prohlédnout modely rybářských a ostatních lodí, někdejší rybářské přístroje a navigační pomůcky.

Historické oddělení vypráví historii města skrz archivní dokumenty, staré fotografie a exponáty kulturního dědictví, mj. keramiku, nábytek a numizmatiku.

Největší atrakce muzea je výstava živého korálového útesu, ve které našly svůj domov exotické mořské tvory. V jedním z akvárií můžete dokonce potkat pětatřicetiletou piraňu Kasiu. Muzeum pořádá také různé dočasné výstavy, i v plenéru.

Více informací na: http://www.muzeum-swinoujscie.pl

Koncertní mušle

předchozí
další

Hned u promenády, na místě, které spojuje starou a novou část pobřežního korza, stojí charakteristická, ovální konstrukce, obklopena stromy a květinami.

Postavena v 1912 roku správou tehdejších císařských lázní dodnes plní roli místa, kde si můžete poslechnout hudbu, dát kafé nebo prostě odpočinout po horkém, letním dnu. Odpočinek na tomto místě zpříjemňuje jemná izolace od hluku promenády nebo monotónního šumění moře.

Vysoký živý plot tvoří přírodní hranici mezi promenádou a historickou Mušlí. Můžete tady v klidu posedět na parkových lavičkách a číst si zajímavou knihu nebo si popovídat s přáteli. A večer si můžete poslechnout výtečnou hudbu.

Tradicí letní sezóny 44 Ostrovech se stály koncerty v Mušli. Ještě před 2. světovou válkou, když se pobřežní čtvrť rozvíjela a vznikaly nové kulturní a gastronomické objekty, byl přestavěn i tento kdysi dřevěný objekt.

V roce 1935 vznikla scéna v tvaru, jaký můžeme obdivovat i dnes. Díky modernizaci na prknech Mušle mohl pravidelně vystupovat přímořský kamerální orchestr, zaměstnáván městskou vládou. Nemohl samozřejmě chybět tradiční pro Svinoústí skvělý vojenský orchestr. Ten poslední zvyk, letních vystoupení hudebníků z vojenského námořnictví, se i přes tolik změn udržel dodnes.

Promenáda

předchozí
další

Promenádu spousta lidí přirovnává ke španělským nebo italským pobřežním korzům, je to místo srazů a procházek, a je z roku na rok krásnější.

Okouzluje jižním klimatem, architekturou hotelů a apartmánů, atraktivními vodotrysky a zelení, která odděluje procházkovou trasu od cyklostezky a ulice. Podél promenády se nachází četné lavičky, na které lze si sednout a odpočinout. Často se tam konají mikrokoncerty různých umělců. Prodloužením promenády je ulice Uzdrowiskowa, která vede do průlivu Sviny a charakteristické vyhlídky ve městě – Stawa Młyny.

Amfiteátr

předchozí
další

Budova nacházející se na spojení ulic Matejki a Chopina patří mezi nejstarší ve městě. I když v zimě spí, v létě se ale tady konají neobvyklé události. A to už od poloviny století!

První amfiteátr vznikl už ve třicátých létech minulého století. V nezměněné podobě – jednoduché jeviště a skromné hlediště – přetrval do zlomku let šedesátých a sedmdesátých.

Impulzem k přestavbě Amfiteátru byla konající se ve Svinoústí 1966 roku FAMA. Studentský festival se rozrůstal tak rychle, že se jeho účastníci už do ostatních objektů nevešli. Amfiteátr byl nezbytný. Během tohoto festivalu, právě na prknech tohoto jeviště debutovali nebo sbírali potlesk umělci, kteří přes další desetiletí se pořád zdržovali na vrcholu hitparád nebo nás pořád baví svými programy živě na moderních scénách. Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Magda Umer nebo více nedávno Renata Przemyk, skupina Raz, Dwa, Trzy a Mela Koteluk.

8. srpna 2014 roku se konala událost, která jistým způsobem uzavřela dosavadní dějiny Amfiteátru a zahájila novou éru. Ten den, za přítomnosti skoro 2700 diváků, byl pojmenován po Markovi Grechutovi. Slavnostní odhalení provedla umělcova manželka – Danuta Grechutová a primátor Janusz Żmurkiewicz. Celek završil koncert věnován dílu Marka Grechuty. Už po roce se konal první, velice úspěšný z hlediska uměleckého i frekvence, ročník Grechuta Festival Świnoujście.

Stawa Młyny

předchozí
další

Stawa (signální věž) Młyny, neboli větrný mlýn, je jeden s nejznámějších symbolů Svinoústí. Nachází se na konci Západního vlnolamu. Vysoká na 10 metrů budova vznikla během modernizace vodní komunikace v létech 1873–1874. Na její vrcholu je blikající svítilna, používaná pro navigaci.

Se Stawou Młyny se spojuje jistá legenda. Ve chvíli když se ze Svinoústí stalo přístavní město, místní začali pracovat na lodích a vyplouvat na dlouhé plavby. Po návratu domů byly jejich obličeje zničené kvůli dlouhému pobytu na moři.

Choť jednoho z námořníků se nemohla smířit s tím, že její manžel Kryštof tak hodně zestárnul. Jednu noc vyrazila na mořský břeh, sedla si a plakala. Uslyšel to starý mlynář a řekl ji, aby druhý den přišla i s manželem.

Námořník měl chodit na procházky, koupat se v moři a mazat se blátem. Po týdnu mlynář vzal námořníka do mlýna a tam ho podrobil tajné kůře. Kryštof odtamtud odešel omlazen. Zpráva se rychle šířila a ostatní námořníci začali také navštěvovat větrný mlýn. Přišla ale hodina, kdy si starého mlynáře vzala smrt. Nikdo neznal jeho tajný způsob na omlazování. Jako by to bylo málo, ve chvíli mlynářovy smrti se mechanismus větrného mlýna zastavil. I když uplynula dlouhá doba, dodnes lidé, kteří se snaží o mladistvý vzhled, přijíždějí do Svinoústí a drží se rad, jaké dal mlynář Kryštofovi.

Západní pevnost

předchozí
další

Západní pevnost je unikátní v Evropě pobřežní fortifikační dílo z 19. století. Originální konstrukční prvky typické těžké pobřežní dělostřelecké baterie a pozdější stavební modifikace tvoří zajímavou architektonickou hybridu. Během prohlídky můžete sledovat fortifikační umění tří dob: doby pruské zlomku 19. a 20. století, doby poslední války a doby „studené války”.

Od roku 2004, jako památka vojenské architektury, byla zpřístupněna návštěvníkům. Od roku 2008 roku v objektu funguje Muzeum historie pevnosti. Byla tady shromážděna spousta unikátních exponátů, mj. předměty a prvky nalezené ve vracích lodí, také německé těžké bitevní lodi „Lützow”, původní torpédo, používané během poslední války německými U-booty nebo sbírku unikátních německých raket z doby 2. světové války, v tom i nalezený v moři trup dálkové ovládané raketní bomby Hs-293, zahrnované do německé Wunderwaffe.

Více informací na: http://www.fortzachodni.pl/

Andělova pevnost

předchozí
další

V Andělově pevnosti objevíte tajemství pruské architektury, prohlídnete si výjimečnou obrazárnu, sbírku uměleckého skla a jantarů, a také ochutnáte výbornou kávu a skvělé domácí dorty. Jeden ze sálů je věnován vikingům, a před pevností se nachází skvělá atrakce pro nejmladší a nejen pro ně – důl na poklady!

Andělova pevnost, neboli dnešní muzeum vojenské architektury. Objekt byl vystaven v dobách, kdy vládl pruský král Fridrich Vilém IV, v letech 1854–1858, jako dělostřelecký a pozorovací bod pro pevnost Svinoústí. Jméno pevnosti je spojeno s jejím tvarem, který navazuje na architekturu Andělského hradu v Římu. Současně Andělská pevnost má funkci kulturní a přibližuje návštěvníkům historii tří dob: pruské, německé a sovětské.

Více informací na: https://fortaniola.pl/

Pevnost Gerharda

předchozí
další

Chcete na vlastní kůži ucítit, jak vypadala vojna v pruské armádě? V pevnosti Gerharda projdeme pod dozorem přísného vojenského korporála armádní výcvik a poznáme tajemství svinoústské pevnosti. Návštěva pevnosti znamená také příležitost prohlídky výjimečného muzejního fondu, který zahrnuje pět tisíc exponátů. Je to muzeum historických unikátů!

Je to nejlépe dochovaná pruská pevnost v Evropě. Byla postavena v 19. století a dnes je to poslední zbývající pruský garnizón na světě. Od roku 2010 sídlí tady Muzeum obrany pobřeží ve Svinoústí (Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu). Ve svých sbírkách má několik tisíc exponátů, mimo jiné i sbírku zbraní, kolekci uniforem, dokumenty, kanóny, suvenýry, výbavu používanou vojáky, a spoustu jiných cenných exponátů souvisejících s historií 1. a 2. světové války. Prohlídka pevnosti má formu školení pod dohledem pruského vojáka, nebo se může provést samostatně. K dispozici jsou průvodce ve čtyřech jazycích: polštině, angličtině, němčině a češtině. Gerhardova pevnost za roky svého působení získala spoustu cen. National Geographic ji vyhlásil jednom ze sedmi turistických zázraků Polska.

Více informací na: http://www.fort-gerharda.pl/

Maják

předchozí
další

Je to nejvyšší maják v Polsku a patří i mezi nejvyšší v Evropě. Aby se dostat na vrchol svínoústské Královny jasu, musíte porazit 308 schodů. Nahoře vás čeká nezapomenutelný romantický výhled. Z terasy uvidíte překrásné panorama ústí Sviny, Baltu, svinoústských ostrovů, širokých pláží, města a nedalekých lázní. Je to oblíbené místo zamilovaných!

Maják je také jedna z nejatraktivnějších památek na polském pobřeží. Poprvé zazářil 1. prosince 1857 roku. Je vysoký skoro 65 metrů. Jeho navigační světlo svítí ve výšce 68 metrů nad mořem. V muzeu můžete vidět spoustu neobvyklých exponátů, mj. plný potápěčský oblek vážící 70 kg s těžkými, dvanáctikilogramovými láhvemi a také mohutnou žárovku s výkonem 4.200 W.

K majáku můžete dorazit na několik způsobů. Jedním z nich je využití nabídky výletních lodí, které v letní sezóně vyplouvají každý den. Lístky si můžete koupit v pokladně na nábřeží v den plavby, a nebo na palubě. K majáku můžete také vyrazit pěšky nebo městským autobusem, který odjíždí z nábřeží Warszów.

Více informací na: http://latarnie.com.pl/

Jachtařský přístav

předchozí
další

Svinoústí je jeden z nejoblíbenějších přístavu mezi mořeplavci. Největší na baltském pobřeží jachtařský přístav nabízí stání pro přes 300 lodí.

Severní bazén (Basen Północny) 53°54′48″N 14°16′28″E je nejdále na západ vysunutým přístavem na polském pobřeží. Pro jachty plachtící se Štětínského zálivu je to poslední zastávka před vyplutím na moře. Posádky, které se vrací z mořských plaveb, ve Svinoústí končí svojí baltskou cestu.

Jachtařský přístav se nachází na ostrově Uznojem (Uznam), nedaleko centra města. Vedle portu je památní Lázeňský park a fortifikace s 19. století. Vysoký standard potvrzuje udělované rok do roka mezinárodní vyznamenání, značka kvality – „Modrá vlajka".

Bezpečnost zajišťuje celodenní obsluha a fungující systém kamerového monitoringu.

Každý rok se v oblasti přístavu konají četné události a regata, mj.: Regaty Rodzinne, Turystyczne, Baltic Polonez Cup Race, Match Race a spousta jiných. V sezóně můžete tady obdivovat lodě z celého světa.

ul. Jachtowa/ Rogozińskiego

Více informací na: https://www.osir.swinoujscie.pl/obiekty-sportowe/port-jachtowy/opis

Podzemní město na ostrově Volyň

předchozí
další

V období studené války byl to ten nejutajenější objekt v severním Polsku. Generálové měli odtud velet útoku polské armády na skandinávské pobřeží. Třetí světová válka, která by znamenala nukleární konec Evropy, nikdy nezačala, ale rozsáhlý lesnatý komplex na nejvyšší duně v okolí se dochoval v dokonalém stavu. Mohutné bunkry propojené kilometrem chodeb si prohlédneme s korporálem Polské lidové armády.

Vezměte si teplé oblečení, protože v podzemních bunkrech bývá chladno, a rezervujte si dvě hodiny času! Když projdete bránou, naleznete se v areálu jednotky, jejiž tajemství bylo celá léta pilně střeženo. Pobřežní dělostřelecká baterie s děly kalibru 15 cm byla vystavena ve třicátých letech pro potřeby německé Kriegsmarine, na zlomku šedesátých a sedmdesátých let byla přestavěna polským Vojenským námořnictvem. Bylo tady vytvořeno Záložní velitelství pro Velitele polské frontové linie (Zapasowe Stanowisko Dowodzenia dla Dowódcy Frontu Polskiego), plně autonomní „Podzemní město”. Od jara 2014 se objekt může prohlížet v doprovodu korporála Polské lidové armády. Je to jeden z turistických hitů Pomořanska. National Geograhic tento objekt vyhlásil jedním ze Sedmi turistických zázraků Polska.

Více informací na: http://www.podziemne-miasto.pl/

Świnoujście Express

předchozí
další

Prohlídku města můžete absolvovat různými způsoby. Jeden z nich je projížďka zeleným vláčkem.

Świnoujście Express
Biuro Cyrus Tours Sp.j.
""Tryton”
ul. Żeromskiego 11
tel.kom.: 608 354 295

Více informací na: https://www.cyrus-tours.pl

Jezdectví

předchozí
další

JEZDECTVÍ Dobrodružství na koňském hřbetu, projížďka pod dohledem instruktora – takové vzpomínky mohou v paměti dítěte zůstat nadlouho.

Kopytko Hipoterapia
ul. Mazowiecka (parcela č. 25 mapa 6)
72-600 Świnoujście
Joanna Ulaczyk: 505 136 393
Piotr Ulaczyk: 512 395 111
e-mail: kontakt@hipo-terapia.pl
Více informací

Jazda konna, Tomasz Kowalski
ul. Krzywa
(souřadnice: 53.882682,14.218666)
Tel.:691 251 027
e-mail: jazdakonna@uznam.net.pl

Centrum rekreacji konnej i hipoterapii "Cwał"
Monika i Andrzej Jakób
jezdectví 692 552 100
hipoterapie 795 798 707
e-mail: konienawyspie@konienawyspie.pl

Rancho Palomino
Gospodarstwo Rolno-agroturystyczne
ul. Odrzańska 13
72-605 Svinoústí
tel.: 091 322 18 01
e-mail: kowboy5@wp.pl
Více informací

Aquapark

předchozí
další

Návštěva Baltic Park garantuje spoustu zážitků pro celou rodinu. Aquapark nabízí mimo jiné 4 multimediální skluzavky (Purpurowa Supernova, Obłędny Wir, Żółta Przygoda, Niebieskie Szaleństwo), jacuzzi, rekreační bazén a zónu pro nejmladší, zařízenou jako ostrov pirátů.

Na fanoušky silných zážitků čeká tady také surf wave, neboli umělá vlna pro surfing. Návštěvníci, kteří hledají relaxaci a uklidnění mohou si užít zónu saun, ve které najdou sauny suché, parní lázně, aromatickou saunu a infrasaunu.

Více informací na: https://balticpark-aquapark.pl

Lanový park

předchozí
další

Lanový park „Bluszcz” pro malé i velké, pro ty, kteří mají rádi adrenalin ale i pro ty, kteří si chtějí zkusit lezení po lanech. Různé trasy, různé úrovně náročnosti.

Park Linowy "Bluszcz"
ul. Jana Matejki
72 – 600 Svinoústí
tel.: 516 107 800, 510 268 280

Více informací na: https://www.parklinowybluszcz.pl/

Přírodovědní park

předchozí
další

Umístěný na ostrově Karsibór, v ul. 1 Maja Přirodovědní park je pravý ráj pro děti. Obecně přístupný park je rozdělen do tří zón: zručnostní, vzdělávací a relaxační.

V zóně her na zručnost se nachází prvky na hraní pro děti a mládež v různém věku. Zóna přírodovědného vzdělávání je vybavena vzdělávacími hrami a hračkami, které ukazují bohatství flory a fauny ostrova Karsibór a jeho historii. Relaxační zóna zase nabízí lavičky a zastřešený altán. Prvky vybavení zón jsou většinou dřevěné a díky tomu perfektně zapadají do okolní krajiny. Je to perfektní místo na chvíli relaxu během prohlídky ostrova Karsibór.

Přírodovědní park byl postaven v rámci polsko-německého projektu Přírodní atrakce ostrovů Uznojem a Karsibór, který obdržel financování z Operačního programu cíle 3 „Evropská územní spolupráce”, Přeshraniční spolupráce zemí Meklenbursko-Přední Pomořansko/ Brandenbursko a Polská Republika 2007–2013.

Hřiště na ul. Malczewskiego

předchozí
další

Velký, oplocený komplex „Platanowy Raj” se nachází v ulici Malczewskiego.

Hřiště je vybaveno houpačkou pro tělesně postižené děti a trampolínami. Jsou tady také venkovní posilovny a basketbalová hřiště.

Chopinův park

předchozí
další

Park se nachází daleko od městského hluku, podél celé ulice Chopina.

Na nejmladší návštěvníky tady čeká lezecká zeď ve tvaru dinosaura, kůň s dřevěným sedlem, loď a letadlo. Hračky jsou udělány s materiálu, který je možno malovat barevnou křídou.

Lázeňský park

předchozí
další

Jeden z nejnádhernějších lázeňských parků v Evropě chlubí se bohatstvím flory, přes stoletými stromy a unikátními rostlinami.

Návrh královského architekta zahrad z Berlína Petera J. Lenné, který navrhl mj. zahradu Sanssouci v Postupimi. Během revalorizace památného Lázeňského parku byly předělány stezky, náměstíčka i parkové aleje a byly přidány objekty malé architektury.

Část parku je myšlena pro ty, kteří chtějí aktivně trávit čas na cvičících přístrojích, tzv. venkovních posilovnách. Vedle se nachází dvě hřiště: fotbalové a multifunkční pro volejbal, basketbal, badminton (severní část parku, vchod od ulice Chrobrego). Hřiště na ul. Mieszka I je vybavené dřevěnou výbavou a měkkým povrchem.

ul. Chrobrego/ Mieszka I

Minigolf 3D

předchozí
další

V Galerii Platan, v prostoru s výměrou 300 m², byl vytvořen jedinečný indoor minigolf typu adventure s 12 jamkami a umělou trávou, který kombinuje hru minigolf s technologií Blacklight 3D.

Umělcem vytvořené tři magické světy: Podvodní svět, Svět dinosaurů, Svět Pandory ožívají díky technologii Blacklight (UV) a 3D brýlím.

Jedinečná zábava pro každého bez ohledu na věk a počasí. Minigolf 3D je perfektní místo pro pořádání nezapomenutelné narozeninové oslavy pro děti a setkání s přáteli. Otevřený minibar s pohodlnými loži. Po emocionální hře si můžete sednout do pohodlného lože. Minibar nabízí svačinky a nápoje pro malé i velké hráče. Hrajte si uvnitř a užívejte si hru, jako kdybyste byli v terénu. Zažijte úžasné dobrodružství díky cestování časem a prostorem.

World Minigolf 3D
Galeria Platan
ul. Wojska Polskiego 16A-G
72-600, Svinoústí
+48 786 018 568
info@minigolf3d.pl

Více informací na: http://www.minigolf3d.pl

Pláž

předchozí
další

Pláž - místo pro zábavu a odpočinek. Koupání v moři, stavby z písku – to je jen část vzpomínek, které si děti uchovají z pobytu ve Svinoústí. Zlatý, jemný písek a plytká pobřežní linie je ideální místo, kde si děti můžou hrát.

Pláž ve Svinoústí zajišťuje prostor pro každého. Koupaliště ve Svinoústí má dohromady 10 km (3,7 km na ostrově Uznojem, 6 km na ostrově Volyň), v nejširším úseku má 200 metrů, od roku 2006 dostává certifikát „Modrá vlajka“, který se uděluje koupalištím splňujícím vysoké bezpečnostní a kvalitativní standardy. Dlouhý úsek hlídaného koupaliště zajišťuje pohodlí během odpočinku.

V centrálním bodu pláže se nachází moderní základna plavčíků, kteří dohlíží na bezpečnost odpočívajících a koupajících se lidí. Na pláži si můžete v půjčovně vypůjčit: lehátka, koše, čluny a kajaky.

Dětské hřiště na pravém břehu, nafukovací polštáře ke skákání, skluzavky a místa určená k týmovým hrám, jako je např. volejbal, fotbal, badminton, často využívají celé rodiny.
Během procházky se vyplatí zastavit a podívat se na mušle vyplavené mořem. Mušle sbírané na pláži představují bohatství barev, vzorů, tvarů a druhů - budou perfektní k vytvoření domácí kolekce. Nejčastěji jsou to mušle baltských mlžů jako např.: srdcovka lomená, telínka severní, rozchlipka písečná a slávka jedlá. Na některých místech je možné najít také mušle plže praménky pobřežní. Po bouřlivém počasí se vyplatí vydat se na pláž hledat zlato Baltského moře, čili jantar. Mušličky a jantar budou skvělým suvenýrem z dovolené u moře.

Když zavane mořský vánek, stojí za to koupit si barevného létajícího draka - soutěž v pouštění létajících draků je skvělá zábava pro celou rodinu.
Přístavní charakter místa zajišťuje pohyb různého druhu plavajících jednotek. Z pláže můžete pozorovat rozmanité jednotky - obchodní lodě, osobní lodě plující do Skandinávie, jachty, které připlouvají a odplouvají z přístavu, remorkér a pilotní lodě doprovázející velké jednotky. Když se postavíte na vlnolam, uvidíte je zblízka, jsou téměř na dosah ruky.

Pumptrack

předchozí
další

Pro milovníky cyklistických akrobacií na ul. Grunwaldzké vzniklo bezpečné místo. Pumptrack je speciální dráha ve tvaru zavřené koule skládající se z rychlých zatáček a nerovností.

Pumptruck ve Svinoústí tvoří dva druhy drah. Pro ty, kteří se začínají učit a pro ty, kteří již mají v této oblasti nějaké zkušenosti.

Běžecké trasy

předchozí
další

Pro milovníky běhání jsme připravili seznam běžeckých tras, které si můžete snadno spustit prostřednictvím aplikace Endomondo. Podívejte se, kde běhají obyvatelé a návštěvníci Svinoústí.

Krátké trasy - do 10 km

Park Zdrojowy
Délka trasy: 3.91 km
Trasu si stáhnete zde

Parkrun Świnoujście
Délka trasy: 5.28 km
Trasu si stáhnete zde

Biegiem po uśmiech
Délka trasy: 8.88 km
Trasu si stáhnete zde

Bieg Leśnego Dziadka
Délka trasy: 9.05 km
Trasu si stáhnete zde

Trasy nad 10 km

Na około Świnoujścia
Délka trasy: 14.84 km
Trasu si stáhnete zde

Plażą do Niemiec
Délka trasy: 10.64 km
Trasu si stáhnete zde

Forty
Délka trasy:12.00 km
Trasu si stáhnete zde

Bielik-Marina Karsibór - Bielik
Délka trasy: 15.34 km
Trasu si stáhnete zde

Dlouhé trasy - nad 20 km

Półmaraton Świnoujski
Délka trasy: 21.65 km
Trasu si stáhnete zde

Ahlbeck
Délka trasy: 20.01 km
Trasu si stáhnete zde

Peenemunde
Délka trasy: 88.67 km
Trasu si stáhnete zde

Přístav pro kajaky v Karsiboře

předchozí
další

Prostor určen nejen pro kajaky. Skvěle se tam budou cítit i osoby, které nepoužívají rekreační vodní plavidla.

Můžete tam využít nové nábřeží s přístupem k elektřině. Na návštěvníky čeká 15-metrový slip, hráze vedoucí k plovoucím molům a 5 daleb pod plovoucí mola. Pro motorizované hosty jsou připravena parkovací místa. U přístavu se také nachází záchody a dětské hřiště. Pobyt zpříjemňuje dřevěná elevace z modřínu sibiřského.

Výletní loď plavby

předchozí
další

PLAVBY VÝLETNÍMI LOĎMI jsou další nabídka pro děti které tráví prázdniny ve Svinoústí. Vyplutí do moře nebo třeba jenom plavba po přístavu je nezapomenutelný zážitek.

Výletní lodě a trajekt do Skandinávie

Blue Fin
tel.: +48 601 233 434
www.portalzeglarski.com/bluefin.html

Plavby ekologickými motorovými loděmi a jachtami po: Pomořanském zálivu, řece Svině, Štětínském zálivu a vedlejších vodních plochách: Jez. Nowowarpieńskie, Jez. Wicko Wielkie, a dokonce po řece Dziwně, Kamieńském zálivu, Jez. Dąbie, řece Odře.

Plavby se konají v měsících: květen-září z mariny OSiR na Severním bazénu (Basen Północny) ve Svinoústí
Nezbytná je dřívější rezervace.
Max 5/6 os.
Plavby se konají v sezóně

Chateaubriand
tel.: +48 609 600 992
www.swinoujscie-rejsy.pl

Plavba s průvodcem zahrnuje:
- deltu Sviny
- rezervaci vodních ptáků
- Mieleński kanál
- Opravárenské loděnice
- Terminál námořních trajektů
- Vojenský přístav
- Překládkový přístav
- Maják
- Vlnolamy: východní a západní
- Stawa Młyny

Plavby Katamaránem BTS FREGATA
www.narozlewisku.pl
nutná je předchozí rezervace
Plavby katamaránem mezi ostrovy Svinonústí Katamarán „Wodniczka” vyplouvá z Mariny v Karsiboru.

Plavby jsou sezónní.
REZERVACE:
Biuro Zakwaterowań Baltic Park FREGATA
ul. Uzdrowiskowa 20
tel.: +48 91 322 47 77
tel.: +48 695 950 915
Biuro Turystyki Skandynawskiej FREGATA
ul. Żeromskiego 1
tel.: +48 91 32 23 666
tel.: +48 535 871 815

Adler-Schiffe
tel.: +48 91 322 45 88
www.adler-schiffe.de/polen

Plavby ze Svinoústí do Ahlbecku, Heringsdorfu, Bansinu

Plavby po přístavu ze Svinoústí:

Plavby k majáku a Gerhardově pevnosti
v období 26.3-4.11 denně, kromě úterků a pátků

Roza Weneda pirátská loď
tel.: +48 516 333 560
Facebook - podlinkowane
Výletní plavby mořem a po přístavu

Katamaran RYBACZÓWKA
tel.: +48 517 738 313
rybaczowka.swinoujscie.pl/rejsy_wycieczkowe_po_swinoujsciu - podlinkowane
Plavby po zpětné deltě Sviny, doba plavby 1,5 - 2 hod.

Start: ul. 1go Maja 23, Karczma Rybaczówka
u Rybařské základny (Baza Rybacka) Karsibór
Příjezd autobusem č. 5 z hlavního autobusového nádraží PKS
Nutná rezervace/ Plavby jsou sezónní

PLAVBY ŠTĚTÍN - SVINOÚSTÍ

Odra Queen
www.statki.net.pl
Odra Queen na úseku Štětín – Svinoústí.

PLAVBY K BORNHOLMU

TT-Line (sezónně)
https://www.ttline.com/pl/pasazerowie/rejsy-z-polski-do-szwecji/rozkad-rejsow-i-cennik/swinoujscie---trelleborg/?erid=1586433005439467303&gclid=EAIaIQobChMI_5bxuqPb6AIVyeAYCh3qmAWnEAAYASAAEgK8UPD_BwE

Možnost koupení lístků:
tel.: +48 91 3263515
w Mořské cestovní kanceláři (Morskie Biuro Podróży)
ul. Bema 9 Świnoujście
tel. 913224396

KAPITAN BORCHARDT- sail training ship
Výletní plavby po Baltském moři k Bornholmu, Rujáně, Kielu atd.
kapitanborchardt.pl/?gclid=CJ_03amKsNMCFR5eGQodY6UGSw

PLAVBY DO SKANDINÁVIE

Unity Line
www.unityline.pl
Informace a rezervace
(lístky na trajekt a nabídka Unity Line):
tel.: +48 91 35 95 600

Polferries
polferries.pl
Rezervace pro pasažéry
tel.: +48 801 003 171 (pevné linky)
tel.: +48 22 830 09 30 (mobilní telefony)

TT-Line
tel.: 410 56 200
www.ttline.com/pl/pasazerowie

Kanoistika

předchozí
další

Na milovníky výletu na kánoe čekají ve Svinoústí dvě kanoistické trasy:

• Kanoistická trasa 44 Ostrovy (44 Wysp), která začíná u rekreačního a rybářského střediska „Marina” v Karsiboru. Trasa vede zálivem Mulnik, Młyńskou Toní a podél břehu Karsiborské Kępy, je 30 km dlouhá.

• Kanoistická trasa podél pobřeží ostrova Volyň (Wolin) je perfektní řešení pro ty, kteří hledají několikadenní výlet do nejkrásnějších přírodních zákoutí. Doporučovaná trasa vede podél tak charakteristických míst, že by Vám navigace neměla dělat větší problém. Protože je 60 km dlouhá, výborně se hodí ke sjezdu, který trvá přibližně 5 dnů.

Výchozím bodem trasy je středisko „Marina“ na ostrově Karsibór. Odtud vyrážíme podél proudu Staré Sviny, do ostrova Lądko a držíme se trasy „44 ostrovů“. Pak nabíráme kurz směrem k vysoké věži kostela v Lubině, která je viditelná ze všech míst delty. Když doplujeme k vysokému břehu ostrova Volyň, míjíme ho z pravé strany, a pak ochotně veslujeme na východ. Je to jeden z nejkrásnějších úseků - mozaika ostrovů rákosu u divokých bukových kopců s vysokými svahy. Je to rezervace Wolińského národního parku, zastavit zde tedy nemůžete, je to přísně zakázané.

Místa pro ukotvení najdete po pár kilometrech, kde na hornatém břehu končí les. V dálce je možné vidět obrysy větrných mlýnů větrné elektrárny v Zagórzu. Pohodlným místem pro tábor je jachtařský přístav v Sułomině. Když poplujete dál podél břehů ostrova, dostanete se k dlouhému poloostrovu Rów, který z hlediska životního prostředí připomíná některé ostrovy v deltě Sviny. Míjíme ho dlouhou, přibližně 10 kilometrovou zatáčkou, abychom se dostali do úžiny průlivu Dziwna. Připlouváme do Volyně, kde se na levém břehu nachází další případní zastávka- jachtařský přístav s kempem.

Dalších 20 kilometrů je sjezd širokým proudem Dziwné, úžiny s jemně kopcovitými břehy porostlými hlavně loukami a poli. Nakonec se dostáváme do charakteristické zaplavované oblasti s ostrůvkem nacházejícím se po levé straně - bývalým obranným hradištěm - Gardzka Kępa. Zde trasa odbočuje na východ. Po levé straně míjíme Chrząszczewský ostrov, a když odbočíme na sever, úzkým průsmykem mezi rákosím, proplouváme pod můstkem, a po téměř kilometru se nacházíme u nábřeží Kamienia Pomorského.

Poslední úsek trasy vede širokými vodami Kamieńského a Wrzosowského zálivu. Když směřujeme na sever, po východní straně míjíme Żółcino a Wrzosowo, které se nachází v zálivu. Když z levé strany zeširoka míjíme nábřeží vojenské jednotky, připlouváme do cíle – do jachtařského nábřeží v Dziwnowě.

Cyklistika/Kola

předchozí
další

Cyklotrasa „KOLEM OSTROVA KARSIBÓR” – cca. 21 km

Ostrov Karsibór je perfektní místo pro všechny toužící po odpočinku od městského hluku, kteří hledají kontaktu s přírodou. Trasa vede rozsáhlými prázdnými oblasti Karsiboru – třtinoviští, louky a lesy nad Piastovským kanálem, až k novému východnímu vlnolamu, který dosahuje až 430 m do Štětínského zálivu.

Začátek trasy se nachází poblíž východního přístavu pro přívozy "Karsibór".
Odtud se na ostrov Karsibór dostaneme moderním mostem s oddělenou stezkou pro chodce a kola.

Cyklotrasa „ŚWIDNY LAS” – cca. 28 km

Świdny Las se nachází na nejdéle na jihozápad vysunuté části ostrova Uznojem (Uznam). I když přímo sousedí s městskými čtvrti Svinoústí a jeho samotným středem denně projíždí tisíce turistů (silnice k přívozu „Karsibór), můžete tu najít místa stejně divoké jako jsou ty nejvíce nedostupně lesy Volyňského národního parku. Cyklotrasa vede přes celý Świdny Las, aby dorazit k neobvykle malebně umístěnému vlnolamu Piastovského kanálu. Bohužel, kvůli velmi písčitému příjezdu k vlnolamu, poslední kilometry trasy jsou vhodné jedině pro ty nejvytrvalejší cyklisty.

Vodní sporty

předchozí
další

Obklopené vodou a umístěné na místě kde se spojují pozemní a mořské větry Svinoústí nabízí dokonalé podmínky pro windsurfing, kitesurfing a skimboard.

Uznojemská pláž u větrného mlýna nebo pláž ve čtvrti Warszów, pojmenované v surfingovém slangu „spoty”, jsou čím dál tím víc oblíbené mezi polskými surfery. Nejlepší podmínky jsou u větrů severních, severovýchodních a severozápadních. Poměrně mělká voda a široká svinoústská pláž jsou instruktory doporučovány jako nejbezpečnější místo pro výuku kitesurfingu a skimboardu.

Plachtění

předchozí
další

Jméno ostrovské krajiny k něčemu zavazuje – Svinoústí je město námořníků, a důkazem jsou četné plavecké události a regata pořádané ve svinoústských vodách. Největší a nejoblíbenější jsou Regata Dnů Moře (Regaty Dni Morza), Etapová turistická regata (Etapowe Regaty Turystyczne), Regata Unity Line nebo událost s účastí plachetnic – Sail Świnoujście.

K dispozici mořeplavcům je moderní jachtařský přístav v oblasti Severního bazénu, se sanitárním vybavením a ostatními zařízení. Po modernizaci jachtařský přístav může nabídnout stání 350 středně velkým lodím (délka do 12 m, ponor do 3,5m). Větší jachty, s ponorem 6m, si najdou místo u vnějšího břehu bazénu na straně Sviny.


Na straně zálivu, nad jezerem Wicko Wielkie, je dostupný přístav v Łunowě. Díky malebné poloze v oblasti Volyňského národního parku je oblíben mezi milovníky přírody a kamerální atmosféry.

Pěší výlety

předchozí
další

Milovníci procházek a nordic walking si najdou ve Svinoústí četné výletní trasy s délkou od 4 do 20 kilometrů a společným výchozím bodem: vchod na pláž vlevo od mola v Heringsdorfu. Protože máme před očima skoro nekonečnou pláž, je ona samozřejmě také hvězdou každé trasy. Jsou ale také trasy vedoucí do lesů kolem tří císařských lázní. Abyste se neztratili, všechny trasy jsou opatřeny značkami.

Trasa 1
délka: 4km
barva trasy: Magenta
Od výchozího bodu jděte podél pláže směrem k Bansinu, u slepého kanálu vejděte na promenádu a tudy se vraťte k molu.

Trasa 2
délka: 5,4 km
barva trasy: Tmavomodrá
Jděte podél pláže směrem k Ahlbecku do molo v Ahlbecku, potom návrat promenádou do výchozího bodu.

Trasa 3
délka: 7,8 km
barva trasy: Červená
Jděte pláží k molo v Ahlbecku, dále promenádou do konce areálu rehabilitační kliniky v Ahlbecku, obejděte budovu, potom ulicemi Kieferngrundu, Heimstraße a Bergstraße se vraťte na promenádu, ve výšce molo se vraťte zpátky na pláž a vydejte se směrem k Heringsdorfu.

Trasa 4
Délka: 9,3 km
barva trasy: Žlutá
Jděte pláží směrem k Bansinu, u slepého kanálu zatočte a jděte k jezeru Gothensee a městečku Gothen. Návrat do Heringsdorfu lesní stezkou.

Trasa 5
délka: 11,4 km
barva trasy: Zelená
Jděte pláží směrem k Bansinu, kolem mola až dorazíte ke kampu v Ückeritz

Potápění

předchozí
další

Potápěčské centrum „Posejdon“ ve Svinoústí organizuje zájezdy a potápění v jezerech v regionu a v Německu.

Zájezdů se mohou zúčastnit licencovaní potápěči, ale i amatéři. Centrum nabízí potápěčské vybavení a školení. Pod dohledem instruktora můžete zažít své první podvodní dobrodružství a prohlédnout si zázraky přírody, které skrývají polská a německá jezera.

Více informací na: https://www.facebook.com/%C5%9Awinoujskie-Centrum-Nurkowe-Posejdon- 874290119251061/

Chytání ryb

předchozí
další

Souostroví je opravdové eldorádo pro rybáře. Tolik různorodých lovišť ryb budete zbytečně hledat v ostatních regionech Polska. Je to proto, že se zde slaná voda míchá se sladkou. Díky tomu vznikly na soutoku řeky Sviny a Baltského moře výjimečné podmínky pro chytání ryb.

Ve vodách obklopujících ostrovy se nachází mnohé druhy sladkovodních a mořských ryb. Přelom jara a léta je skvělá příležitost pro ulovení candáta, cejna nebo štiky. V prosinci se zde vyplatí přijet ulovit okouna nebo velkou plotici. Ve Svinoústí můžete také chytit lína, sledě, karasa, mníka, a dokonce i platýse nebo tresku. Na ostrovech je také poměrně hodně cejnků malých. Profesionálové dokážou chytit až 5 kg ryb během pouhé hodiny!

Více informací na: https://visit.swinoujscie.pl/aktualnosci/eldorado-dla-wedkarzy/

Pumptrack

předchozí
další

Pro milovníky cyklistických akrobacií na ul. Grunwaldzké vzniklo bezpečné místo. Pumptrack je speciální dráha ve tvaru zavřené koule skládající se z rychlých zatáček a nerovností.

Pumptruck ve Svinoústí tvoří dva druhy drah. Pro ty, kteří se začínají učit a pro ty, kteří již mají v této oblasti nějaké zkušenosti.

Přístav Łunowo

předchozí
další

Jachtařský přístav v Łunowě se nachází u Velké Strugy - odnože Staré Sviny (53°53’14.5″N 14°21’38.3″E) na hranici Wolińského národního parku.

Je to ideální místo pro ty, kteří oceňují klid a kontakt s přírodou. Má k dispozici 60 parkovacích míst pro jachty s maximální délkou 8 m a ponorem do 2 m. Dvě mola jsou určená pro kajaky a jiná rekreační vodní plavidla. Nabízí přístup k elektrické energii a vodě přímo na molech, k sociálnímu zařízení a sprchám, sběr pevného a tekutého odpadu, a také přístup k bezdrátovému internetu. V areálu přístavu se nachází prostor pro grilování se zázemím pro mytí nádobí a přípravu jídel. Jachtařům je k dispozici automatická pračka a sušička. O bezpečnost jacht se stará celodenní ostraha a videokamery.

Přírodní rezervace Karsiborska Kępa

předchozí
další

Který z milovníků přírody by nechtěl potkat lžičáka? Nebo prapodivně vypadajícího jespáka bojového nebo černého čápa? Ve Svinoústí aby udělat tak důležitě, vlastní ornitologické objevy stačí dalekohled a gumáky. A budou to objevy opravdu neobvyklé, protože svinoústské ostrovy nejsou jenom bohatými stanovišti spousty vzácných druhů, ale také křižovatkou tras ptačích migrací. Proto každé jaro a podzim od delty Sviny a Štětínského zálivu k baltskému pobřeží táhnou nad hlavami formace stěhovavých ptáků.

Kolik druhů můžete potkat na výletu na ostrovy?

Znalci hodnotí jejich počet i na několik stovek. Ornitologické pozorování můžete vést i během obyčejných procházek pláží nebo břehem Sviny, ale rozhodně nejlepší místo je pro ně rezervace Polského sdružení pro ochranu ptáků (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków), které se nachází na jednom z největších ostrovů delty Sviny – Karsiborska Kępa. Po desetiletí na tomto ostrovu, na sever od Karsiboru, se pásaly krávy a koně, díky čemu se tady vytvořily namoklé pastviny, obzvláště oblíbené ptáky z podřádu bahňáků, například rychle se pohybující na tenkých nožičkách jespák obecný. Ale pravým klenotem Karsiborské Kępy je, bohužel světově ohrožený, rákosník – nejvzácnější mezi evropskými stěhovavými zpěvavými ptáky. Podle ochránců rezervace, celkem lze v tomto areálu zpozorovat přes 140 druhů hnízdících ptáků, a také četné druhy migrující na jaře a na podzim, buď trávící na ostrově zimu.

Polské sdružení pro ochranu ptáků provozuje ve společné rezervaci OTOP „Karsiborska Kępa” bezestájový chov polských koniků. Stádo čítá 6 klisen, mládež a několik hříbat. Pomocí koniků se realizuje aktivní ochrana stanovišť rákosníka (Acrocephalus paludicola). Konici okusují mladé výhonky třtiny a tímto znemožňují její expanzi, díky čemu nízké druhy rostlin mohou růst a tvořit vhodné podmínky pro hnízdění rákosníka.

Delta Sviny

předchozí
další

Zpětná delta Sviny je areál ve Štětínském zálivu – přes 3000 ha bahnitých, namoklých ostrůvků, rákosí a mělkých vod. Unikátní v celé zemi archipelag vodnatých a bahnitých ostrovů přesekaných průlivy a kanály. Originální názvy jednotlivých ostrovů, jako např.: Zajęcze Łęgi, Wydrza Kępa, Koński Smug, Warne Kępy, Trzcinice, Gęsia Kępa, Wielki Krzek nebo Karsiborska Kępa mají historický původ.

Delta Sviny patří mezi důležitější přírodní stanoviště ptáků v Polsku a byla vyhlášena BirdLife International Evropské refugium ptáků (IBA). V její areálu byl zjištěn výskyt asi 240 druhů ptáků, z toho 160 druhů se tady rozmnožuje. Hnízdí tady skoro 1 % polské hnízdící populace mořského orla.

Jako část Štětínského zálivu komplex vodnatých a bahnitých mokřin delty Sviny je v Evropě velmi cenné přezimovací místo, a také místo přepeřování ptáků. Během migrací: na jaře a na podzim se tady mohou spatřit kumulace mnoha tisícových stád vodních ptáků, které migrují podél povodí Odry a baltského pobřeží. Ptačí „ikonou” delty je rákosník ostřicový – nenápadný pták podobný vrabci, kterého světová populace nepřesahuje 20 000 samečků. Kdysi byl běžný v rašeliništích a záplavových loukách, bohužel jeho populace se začala zmenšovat kvůli změnám krajiny. V oblasti delty Sviny žije jeho nejdále na západ vysunutá populace – tady rákosník našel jeden z nejdůležitějších v Polsku biotopů.

Díky svým výjimečným přírodním hodnotám, delta Sviny i se zbytkem oblasti ústí Odry byla v roce 1993 vyhlášena Mezinárodní sdružením přátel přírody (Naturfreunde Internationale-NFI), „Krajinou roku 1993–94”. Kvůli biodiverzitě a unikátním hodnotám krajiny byla oblast delty Sviny velikosti asi 1 700 ha začleněna v roce 1996 do Volyňského národního parku.

Přírodní rezervace Karsiborské kapradí

předchozí
další

„Karsiborské kapradí” je rezervace s plochou skoro 38 ha, z bujným, přes dvoumetrovými kapradinovým křovím, složeným většinou z chráněné podezřeně královské - rezervace patří mezi její největší seskupení v naší zemi.

Právě plodolisty podezřeně, které připomínají květiny, byly původem slovanské legendy o “kapradinovém květu”. Podezřeň královská je rostlina hynoucí a přísně chráněna. Tato rezervace patří mezi jeho největší seskupení v naši zemi. V jeho areálu sídlí také ohrožena zvířata – mořský orel, ledňáček, hohol a ťuhýk, a také jiné rostliny, mj. kruštík širolistý Návštěvníci si mohou vybrat mezi dvěma procházkovými a naučnými stezkami – jedná dlouhá 4 km, druhá kratší, 2,7 km.

Volýňský národní park

předchozí
další

Volyňský národní park (Woliński Park Narodowy) na ostrově Volyň je první v Polsku mořský park. Jeho areál zahrnuje kus útesového pobřeží, ostrovní deltu Sviny a příbřežní pás baltských vod.

V jeho areálu sídlí přes 230 druhů ptáků, včetně i mořských orlů a rákosníků. Dodatečně v těchto lesích sídlí jeleni, divočáci, srny, lišky, jezevci, a také mývalů. Současný areál parku je 10937 ha. Lesní ekosystémy zabírají 42,5 % plochy, vodní ekosystémy 42,8 % a nelesní pozemní ekosystémy 14,7 %.

Více informací na: http://www.wolinpn.pl

Lázně

předchozí
další

Minerálních vod se můžete napít v budově „Rusałka", blízko pobřežní promenády. Je přístupná všem, ne jenom pacientům lázní. Léčivá voda silně a pozitivně ovlivňuje organizmus.

Prameny přístupné v Rusałce jsou silně alkalické vody uhličité s vysokým obsahem minerálů a s cennými léčivými vlastnostmi.
Pocházejí z městečka Wysowa, v severozápadní části Nízkých Beskydů, hned u hranice ze Slovenskem.

Více informací na: https://www.uzdrowisko.pl

Přístav pro kajaky v Karsiboře

předchozí
další

Prostor určen nejen pro kajaky. Skvěle se tam budou cítit i osoby, které nepoužívají rekreační vodní plavidla.

Můžete tam využít nové nábřeží s přístupem k elektřině. Na návštěvníky čeká 15-metrový slip, hráze vedoucí k plovoucím molům a 5 daleb pod plovoucí mola. Pro motorizované hosty jsou připravena parkovací místa. U přístavu se také nachází záchody a dětské hřiště. Pobyt zpříjemňuje dřevěná elevace z modřínu sibiřského.

Pěší výlety

předchozí
další

Milovníci procházek a nordic walking si najdou ve Svinoústí četné výletní trasy s délkou od 4 do 20 kilometrů a společným výchozím bodem: vchod na pláž vlevo od mola v Heringsdorfu. Protože máme před očima skoro nekonečnou pláž, je ona samozřejmě také hvězdou každé trasy. Jsou ale také trasy vedoucí do lesů kolem tří císařských lázní. Abyste se neztratili, všechny trasy jsou opatřeny značkami.

Trasa 1
délka: 4km
barva trasy: Magenta
Od výchozího bodu jděte podél pláže směrem k Bansinu, u slepého kanálu vejděte na promenádu a tudy se vraťte k molu.

Trasa 2
délka: 5,4 km
barva trasy: Tmavomodrá
Jděte podél pláže směrem k Ahlbecku do molo v Ahlbecku, potom návrat promenádou do výchozího bodu.

Trasa 3
délka: 7,8 km
barva trasy: Červená
Jděte pláží k molo v Ahlbecku, dále promenádou do konce areálu rehabilitační kliniky v Ahlbecku, obejděte budovu, potom ulicemi Kieferngrundu, Heimstraße a Bergstraße se vraťte na promenádu, ve výšce molo se vraťte zpátky na pláž a vydejte se směrem k Heringsdorfu.

Trasa 4
Délka: 9,3 km
barva trasy: Žlutá
Jděte pláží směrem k Bansinu, u slepého kanálu zatočte a jděte k jezeru Gothensee a městečku Gothen. Návrat do Heringsdorfu lesní stezkou.

Trasa 5
délka: 11,4 km
barva trasy: Zelená
Jděte pláží směrem k Bansinu, kolem mola až dorazíte ke kampu v Ückeritz

Přímořská čtvrť

předchozí
další

Památní objekty v přímořské čtvrti, ze zlomku 19. a 20. století, jsou postupně renovovány. Sídlí v nich hotely, penzióny, lázeňské objekty. Významná část z nich z reprezentuje styl tzv. lázeňské architektury, který charakterizují průsvitné balkony a verandy, věžičky.

Tento jedinečný styl se vytvořil na ostrově Uznojem (Uznam) na zlomku století. Královské a císařské rody tady našly prázdninový ráj. Vily, penzióny, hotely a zahrady, které tehdy vznikaly, měly dokazovat společenské postavení jejich majitelů. Příklady této architektury můžete také najít v nedalekých císařských lázních nacházejících se na německé straně ostrova Uznojem.

Nový vzhled získala budova, která byla částí někdejšího Lázeňského domu (Dom Zdrojowy), kde se dnes nachází obchody, kavárny a restaurace.

Na místě provizorních budov u vchodu na pláž vznikají estetické pavilony s obchody a službami. Některé navazují stylem na lázeňskou architekturu, ale jsou tady také příklady jednoduchých, moderních architektonických řešení. Nádvoří budov jsou určeny na zahrádky pro kavárny a restaurace, na nejvyšších patrech se zas nachází vyhlídkové terasy.

Přeshraniční promenáda

předchozí
další

Nejspektakulárnější příklad turistické infrastruktury je nejdelší v Evropě přímořská, přeshraniční promenáda (12,5 km), která prochází zelenými plochami Svinoústí a Ahlbecku, Heringsdrofu a Bansinu, na spoustě míst s výhledem na moře.

Zajímavostí je to, že tato trasa vede hraničním pásem, který byl ještě nedávno úplně nedostupný a rozděloval ostrov Uznojem (Uznam) na dvě části – polskou a německou.

Hraniční průchod je vybaven odpočívkou a vyhlídkou, celá trasa je osvětlena díky energii pocházející z impozantních slunečních baterii, které stojí ve hraničním pásu. Byl tak vytvořena bezpečná a pohodlná stezka pro chodce i cyklisty. Cykloturistika, která je hlavní formou trávení volného času na ostrově, získala díky této investici nové úseky, které především spojují stezky německé a polské.

Solanková gradovna

předchozí
další

Postavené v roce 2020 dřevěné konstrukce, každá: 4 m vysoká, 1,5 m široká a 10,5 m dlouhá, jsou vyplněné otýpkami větviček trnky obecné, na které shora stéká solanka z nedalekého vrtu „Teresa”, a když se rozbíjí o jednotlivé větvičky, tvoří aerosol.

Nejintenzivnější odpařování je v den slunečný a větrný. Kolem gradovny se tvoří mikroklima, které vytváří přírodní, léčivé inhalátorium – ve vzduchu se vznáší solní mlha, díky 4,4 % koncentraci minerálů, plná jodidu, brómidu, hořčíku, vápníku, draslíku, železa a sodíku, což má rozsáhlé terapeutické účinky.

Pobyt v blízkosti gradovny pomáhá lidem trpícím arteriální hypertenzí, nemocemi dýchací soustavy, nemocemi štítné žlázy, záněty nosních dutin, vegetativní neurózou a stavy obecné únavy. Pobývání v blízkosti gradovny se doporučuje i zdravým. Dýchání vzduchem nasyceném minerály totiž posiluje odolnost a chrání před nemocemi.

Promenáda, vchod od ulice Małachowskiego

Lázeňský park

předchozí
další

Jeden z nejnádhernějších lázeňských parků v Evropě chlubí se bohatstvím flory, přes stoletými stromy a unikátními rostlinami.

Návrh královského architekta zahrad z Berlína Petera J. Lenné, který navrhl mj. zahradu Sanssouci v Postupimi. Během revalorizace památného Lázeňského parku byly předělány stezky, náměstíčka i parkové aleje a byly přidány objekty malé architektury.

Část parku je myšlena pro ty, kteří chtějí aktivně trávit čas na cvičících přístrojích, tzv. venkovních posilovnách. Vedle se nachází dvě hřiště: fotbalové a multifunkční pro volejbal, basketbal, badminton (severní část parku, vchod od ulice Chrobrego). Hřiště na ul. Mieszka I je vybavené dřevěnou výbavou a měkkým povrchem.

ul. Chrobrego/ Mieszka I

Amfiteátr

předchozí
další

Budova nacházející se na spojení ulic Matejki a Chopina patří mezi nejstarší ve městě. I když v zimě spí, v létě se ale tady konají neobvyklé události. A to už od poloviny století!

První amfiteátr vznikl už ve třicátých létech minulého století. V nezměněné podobě – jednoduché jeviště a skromné hlediště – přetrval do zlomku let šedesátých a sedmdesátých.

Impulzem k přestavbě Amfiteátru byla konající se ve Svinoústí 1966 roku FAMA. Studentský festival se rozrůstal tak rychle, že se jeho účastníci už do ostatních objektů nevešli. Amfiteátr byl nezbytný. Během tohoto festivalu, právě na prknech tohoto jeviště debutovali nebo sbírali potlesk umělci, kteří přes další desetiletí se pořád zdržovali na vrcholu hitparád nebo nás pořád baví svými programy živě na moderních scénách. Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Magda Umer nebo více nedávno Renata Przemyk, skupina Raz, Dwa, Trzy a Mela Koteluk.

8. srpna 2014 roku se konala událost, která jistým způsobem uzavřela dosavadní dějiny Amfiteátru a zahájila novou éru. Ten den, za přítomnosti skoro 2700 diváků, byl pojmenován po Markovi Grechutovi. Slavnostní odhalení provedla umělcova manželka – Danuta Grechutová a primátor Janusz Żmurkiewicz. Celek završil koncert věnován dílu Marka Grechuty. Už po roce se konal první, velice úspěšný z hlediska uměleckého i frekvence, ročník Grechuta Festival Świnoujście.

Chytání ryb

předchozí
další

Souostroví je opravdové eldorádo pro rybáře. Tolik různorodých lovišť ryb budete zbytečně hledat v ostatních regionech Polska. Je to proto, že se zde slaná voda míchá se sladkou. Díky tomu vznikly na soutoku řeky Sviny a Baltského moře výjimečné podmínky pro chytání ryb.

Ve vodách obklopujících ostrovy se nachází mnohé druhy sladkovodních a mořských ryb. Přelom jara a léta je skvělá příležitost pro ulovení candáta, cejna nebo štiky. V prosinci se zde vyplatí přijet ulovit okouna nebo velkou plotici. Ve Svinoústí můžete také chytit lína, sledě, karasa, mníka, a dokonce i platýse nebo tresku. Na ostrovech je také poměrně hodně cejnků malých. Profesionálové dokážou chytit až 5 kg ryb během pouhé hodiny!

Více informací na: https://visit.swinoujscie.pl/aktualnosci/eldorado-dla-wedkarzy/

Pláž

předchozí
další

Pláž - místo pro zábavu a odpočinek. Koupání v moři, stavby z písku – to je jen část vzpomínek, které si děti uchovají z pobytu ve Svinoústí. Zlatý, jemný písek a plytká pobřežní linie je ideální místo, kde si děti můžou hrát.

Pláž ve Svinoústí zajišťuje prostor pro každého. Koupaliště ve Svinoústí má dohromady 10 km (3,7 km na ostrově Uznojem, 6 km na ostrově Volyň), v nejširším úseku má 200 metrů, od roku 2006 dostává certifikát „Modrá vlajka“, který se uděluje koupalištím splňujícím vysoké bezpečnostní a kvalitativní standardy. Dlouhý úsek hlídaného koupaliště zajišťuje pohodlí během odpočinku.

V centrálním bodu pláže se nachází moderní základna plavčíků, kteří dohlíží na bezpečnost odpočívajících a koupajících se lidí. Na pláži si můžete v půjčovně vypůjčit: lehátka, koše, čluny a kajaky.

Dětské hřiště na pravém břehu, nafukovací polštáře ke skákání, skluzavky a místa určená k týmovým hrám, jako je např. volejbal, fotbal, badminton, často využívají celé rodiny.
Během procházky se vyplatí zastavit a podívat se na mušle vyplavené mořem. Mušle sbírané na pláži představují bohatství barev, vzorů, tvarů a druhů - budou perfektní k vytvoření domácí kolekce. Nejčastěji jsou to mušle baltských mlžů jako např.: srdcovka lomená, telínka severní, rozchlipka písečná a slávka jedlá. Na některých místech je možné najít také mušle plže praménky pobřežní. Po bouřlivém počasí se vyplatí vydat se na pláž hledat zlato Baltského moře, čili jantar. Mušličky a jantar budou skvělým suvenýrem z dovolené u moře.

Když zavane mořský vánek, stojí za to koupit si barevného létajícího draka - soutěž v pouštění létajících draků je skvělá zábava pro celou rodinu.
Přístavní charakter místa zajišťuje pohyb různého druhu plavajících jednotek. Z pláže můžete pozorovat rozmanité jednotky - obchodní lodě, osobní lodě plující do Skandinávie, jachty, které připlouvají a odplouvají z přístavu, remorkér a pilotní lodě doprovázející velké jednotky. Když se postavíte na vlnolam, uvidíte je zblízka, jsou téměř na dosah ruky.

Bezpečnost

Bezpečnostní zásady
Pamatujte! Udržujte odstup!
udržujte odstup od ostatních lidí na pláži
udržujte odstup od ostatních lidí na pláži - pláž je široká
využijte kultový paraván
využijte kultový paraván - teď to není žádná hanba!
ve frontě na vafle si udržujte odstup 2 m
ve frontě na vafle si udržujte odstup 2 m
když saháte po sendvič, dezinfikujte si ruce
když saháte po sendvič, dezinfikujte si ruce
před vstupem do moře se osprchujte
před vstupem do moře se osprchujte
nepotřebujete pomoc, když čekáte ve frontě na památky
nepotřebujete pomoc, když čekáte ve frontě na památky - perfektně to zvládnete sami
opalovací olej si aplikujte vlastníma rukama
opalovací olej si aplikujte vlastníma rukama
na procházku po pláži si naložte nazouváky
na procházku po pláži si naložte nazouváky
nezavrhujte přátelství s rouškou a dezinfekčním prostředkem
nezavrhujte přátelství s rouškou a dezinfekčním prostředkem

Kontakt

Městský úřad Svinoústí

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Turistické informační centrum

Plac Słowiański 6/1
72-600 Świnoujście

 

Úřední hodiny:

Od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hod.
e-mail: cit@um.swinoujscie.pl

Telefon

+ 48 91 322 49 99
+ 48 91 327 16 30
+ 48 91 327 16 29
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Děkujeme za odeslání zprávy
Formulář nebyl odeslán.
Zpět na kontaktní formulář