Informacja o zakończonym projekcie Interreg „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” - Świnoujście - Wyspy możliwości
Swinoujscie, Poland
28 grudnia 2022

Informacja o zakończonym projekcie Interreg „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic”

Pragniemy Państwa poinformować, że  dniem 31.12.2022 Gmina Miasto Świnoujście ukończyła realizację projektu pt.  Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic”. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Projekt „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” był realizowany w terminie17.10.2022 – 31.12.2022

Celem projektu „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” przygotowanego przez Gminę Miasto Świnoujście w partnerstwie z Gminą Heringsdorf, dofinansowanego ze środków InterregVA  jest wzmocnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami współpracującymi już od 15 lat. To właśnie jubileusz tej współpracy, przypadający w listopadzie tego roku oraz jubileusz 15 lat od wejścia Polski do strefy Schengen były impulsem do złożenia wniosku do Euroregionu Pomerania. Partnerstwo to wspólne inicjatywy kulturalne łączące społeczności po obu stronach granicy, ale to również ważne rozmowy o przyszłości turystyki na Wyspie Uznam.

W realizacji projektu decydującą rolę odegrała organizacja polsko – niemieckiej konferencji pt: „Promocja i Turystyka – szansą Wyspy Uznam” połączonej z obchodami jubileuszu 15-lecia współpracy Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Heringsdorf, która odbyła się 18 listopada 2022 roku w Świnoujściu, w Hotelu Radisson Blu Resort. Uroczystością poprzedzającą obrady konferencji była ceremonia symbolicznego podniesienia szlabanu na przejściu granicznym, upamiętniająca dołączenie w roku 2007 Polski do strefy Schengen. Burmistrz Gminy Heringsdorf Laura Isabelle Marisken i Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz . W pierwszej części konferencji poruszano tematy dotyczące min. współpracy samorządów Miasta  Świnoujścia i Gminy Heringsdorf oraz korzyści jakie z tej współpracy płyną dla obu stron, omawiano wspólnie realizowane przez gminy projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Drugą część konferencji rozpoczął panel dyskusyjny „Wyzwania współczesnej turystyki”. Poruszona została również kwestia nowej perspektywy finansowania i środków jakimi będzie dysponował Euroregion Pomerania. Nie zabrakło również pytań dotyczących wspólnej promocji turystyki Wyspy Uznam oraz innych aspektów wzajemnej współpracy. W konferencji udział wzięło 140 osób.

Ponad to myślą o miłośnikach podróży i wypoczynku nad morzem powstał turystyczny dwujęzyczny (polsko-niemiecki) folder promocyjny Gminy Miasto Świnoujście oraz Gminy Heringsdorf. Folder został przekazany do dystrybucji poprzez Informacje Turystyczne zlokalizowane po obu stronach Wyspy Uznam. Wydawnictwo dystrybuowane będzie również podczas targów i imprez turystycznych, promocyjnych oraz kulturalnych.

Kolejnym etapem projektu było przygotowanie filmu promującego jesienny wypoczynek oraz walory turystyczne zarówno polskiej jak i niemieckiej części Wyspy Uznam. Do współpracy przy filmie zaproszono przedstawicieli lokalnej branży turystyczno – gastronomicznej. Materiał został zrealizowany w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Film promocyjny – w formie elektronicznej przekazano stronie niemieckiej do dystrybucji oraz wykorzystania we wszelkich kanałach i akcjach promocyjno – reklamowych. Film,ze względu na jego przeznaczenie (Jesień na Wyspie Uznam) promowany będzie w III kwartale 2023 r.

Oczekiwanym, a zarazem osiągniętym rezultatem zrealizowanego projektu było wzmocnienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami współpracującymi już od 15 lat.

Projekt „Wyspa Uznam – Współpraca bez Granic” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Funduszy Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”